Missio Christi | Flesh – Part 3

Philippians 2:3-8 / November 15, 2009